Image 1 of 1
DES 04 TW707 003.JPG
Peninsula De Osa, Gulfo Dulce de Nicoya. Cloud reflections.